WABAN /SM/

AT806062819 / ur. 2012-03-05


OJCIEC MATKA
WILLE
DE0813516428
GISELLA
AT530944414
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WINNIPEG
DE0934492505
LIESEL
DE0811993149
ZAHNER
DE0933038755
GERTI
AT451144545


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
136 TRADYC. 2020 kwiecień 136

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
122 828 29 -0.06 34 0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
98 97 94 103

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
119 105 118 126 115 105 125 94 109 105 128

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 102 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 89 słabe
mocne
WYMIĘ 107 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 102 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 100 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 100 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 108 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 89 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 114 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 98 limfatyczna
sucha
PĘCINA 89 miękka
spionowana
PIĘTKA 97 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 88 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 104 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 109 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 99 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 99 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 103 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię