WABAN /SM/

AT806062819 / ur. 2012-03-05


OJCIEC MATKA
WILLE
DE0813516428
GISELLA
AT530944414
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WINNIPEG
DE0934492505
LIESEL
DE0811993149
ZAHNER
DE0933038755
GERTI
AT451144545


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
139 TRADYC. 19-sie 139

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
125 940 33 -0.07 38 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
97 97 93 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
121 106 119 125 116 106 125 93 110 106 131

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 103 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 90 słabe
mocne
WYMIĘ 107 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 103 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 100 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 108 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 89 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 113 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 98 limfatyczna
sucha
PĘCINA 89 miękka
spionowana
PIĘTKA 96 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 89 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 102 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 102 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 101 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 100 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 104 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię