Rasa Simentalska - program niemiecki

PARAMETRY OGÓLNE
GZW łączny indeks hodowlany
-
Rodzaj wyceny
 
Data wyceny
 
% rasy głównej
-
% HF
-
Powt. GZW
-
CECHY PRODUKCYJNE
indeks dla cech mlecznych ( MW)
-
wyd. mleka [kg]
-
wyd. tłuszczu [kg]
-
% tłuszczu
-
wyd. białka [kg]
-
% białka
-
MIĘSNOŚĆ
indeks dla cech mięsnych (FW)
-
przyrosty netto
-
zawartość mięsa w tuszy
-
klasa handlowa
-
PODINDEKSY
PORODY
-
CECHY FUNKCJONALNE
fitness
-
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
-
wytrwałość laktacji (PERS)
-
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
-
indeks długowieczności (ND)
-
płodność
-
zdrowotność wymienia
-
łatwość porod. - czyn. ojcow.
-
łatwość porod. - czyn. matecz.
-
żywotność cieląt
-
wart. ekolog.
-
WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU
KALIBER
mały
duży
-
UMIĘŚNIENIE
słabe
mocne
-
NOGI
słabe
mocne
-
WYMIĘ
niepożądane
pożądane
-
WYSOKOŚĆ KRZYŻU
niska
wysoka
-
DŁUGOŚĆ ZADU
krótki
długi
-
SZEROKOŚĆ ZADU
wąski
szeroki
-
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
płytka
głęboka
-
USTAWIENIE ZADU
uniesiony
spadzisty
-
USTAW. STAWU SKOK.
pionowy
szablasty
-
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
limfatyczna
sucha
-
PĘCINA
miękka
spionowana
-
PIĘTKA
niska
wysoka
-
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
krótkie
długie
-
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA
niskie
wysokie
-
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
słabe
mocne
-
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
głębokie
płytkie
-
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
krótkie
długie
-
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
cienkie
grube
-
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
zewnętrzne
wewnętrzne
-
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH
zewnętrzne
wewnętrzne
-
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
na zewnątrz
do wewnątrz
-
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
przystrzyki
czyste wymię
-
Ocena mięsna
IM
-
WHIM
-
RODOWÓD
zawiera
nie zawiera
Buhaj PARAMETRY OGÓLNE CECHY PRODUKCYJNE MIĘSNOŚĆ FUNKCJONAL. POKRÓJ pobierz PDF
GZW ind. hod.
SM2
Rodzaj wyceny Data wyceny MW ind. mlecz.
SM2
MLEKO [KG]
SM2
TŁUSZCZ [KG]
SM2
% TŁUSZCZ
SM2
BIAŁKO [KG]
SM2
% BIAŁKO
SM2
FW ind. mięs.
SM2
przyrosty netto
SM2
Zawart. mięsa
SM2
klasa handlowa
SM2
fitness
SM2
Szyb. oddaw. mlek
SM2
wytrwałość laktac
SM2
Komórki somat.
SM2
Długowieczność
SM2
płodność
SM2
Zdrow. wymien.
SM2
Łatwość porod. Kp
SM2
żywotność cieląt
SM2
KALIBER
SM2
UMIĘŚNIENIE
SM2
NOGI
SM2
WYMIĘ
SM2
EASY EASY
DE0817423218
139 GENOM. 2020-12-02 124 1076 38 -0.08 30 -0.09 117 120 116 106 121 113 108 105 121 118 108 106 101 114 92 103 118 Pobierz PDF
ELEXIS ELEXIS
DE0955044012
133 GENOM. 2020-12-02 121 1014 29 -0.15 30 -0.07 115 121 107 111 115 118 104 110 114 109 111 111 106 108 104 107 125 Pobierz PDF
EPHRAIM EPHRAIM
DE0817174898
136 GENOM. 2020-12-02 123 1045 36 -0.09 28 -0.1 119 121 118 107 117 112 106 105 115 113 106 105 106 113 99 107 116 Pobierz PDF
EXKLUSIV EXKLUSIV
DE0952073262
128 GENOM. 2020-12-02 118 737 27 -0.04 24 -0.03 109 105 105 110 117 103 105 111 116 112 113 110 107 94 101 112 119 Pobierz PDF
GRAFSCHAFT /SM/ GRAFSCHAFT /SM/
DE0950998513
118 TRADYC. 2020-12-02 117 868 24 -0.14 23 -0.09 104 98 103 105 106 102 102 104 108 104 101 104 109 102 104 118 98 Pobierz PDF
HAPPYDAY HAPPYDAY
DE0953196908
121 GENOM. 2020-12-02 128 1229 43 -0.09 35 -0.09 92 89 102 89 102 110 99 108 107 92 108 105 107 100 82 120 120 Pobierz PDF
HAPPYEND HAPPYEND
DE0950851258
120 GENOM. 2020-12-02 118 584 28 0.04 22 0.02 99 99 101 98 111 98 110 98 111 112 102 98 99 110 93 114 110 Pobierz PDF
HAYABUSA HAYABUSA
DE0951821433
127 GENOM. 2020-12-02 129 1129 49 0.02 33 -0.08 109 114 100 108 98 119 94 95 102 95 97 109 109 104 94 117 124 Pobierz PDF
HEADMASTER HEADMASTER
DE0948477907
115 TRADYC. 2020-12-02 116 815 29 -0.06 19 -0.12 109 113 104 106 96 101 105 98 88 106 97 87 95 105 98 99 95 Pobierz PDF
HELFGOTT HELFGOTT
DE0953001945
120 GENOM. 2020-12-02 113 574 13 -0.13 23 0.03 108 103 114 100 109 110 109 92 108 110 94 111 108 100 96 117 105 Pobierz PDF
HELIKON HELIKON
DE0954609373
135 GENOM. 2020-12-02 124 907 34 -0.04 32 0 110 114 107 105 114 119 119 100 115 97 104 114 115 105 99 103 123 Pobierz PDF
HELIOS HELIOS
DE0954382901
127 GENOM. 2020-12-02 124 1046 36 -0.08 31 -0.07 96 104 85 105 116 104 105 119 118 106 116 113 105 107 97 109 112 Pobierz PDF
HIGHPOWER HIGHPOWER
DE0954613454
132 GENOM. 2020-12-02 124 1014 32 -0.12 36 0 120 119 118 110 110 100 112 98 113 110 102 104 89 122 114 109 120 Pobierz PDF
HOLUNDER HOLUNDER
DE0951018173
122 GENOM. 2020-12-02 117 566 20 -0.05 28 0.1 109 109 105 107 109 87 99 118 113 96 118 112 101 111 106 116 124 Pobierz PDF
HULIO HULIO
DE0953815999
131 GENOM. 2020-12-02 123 974 34 -0.08 31 -0.04 117 113 116 110 110 102 97 116 108 103 114 107 111 108 92 113 109 Pobierz PDF
HULIO /SEX/ HULIO /SEX/
DE0953815999SEX
131 GENOM. 2020-12-02 123 974 34 -0.08 31 -0.04 117 113 116 110 110 102 97 116 108 103 114 107 111 108 92 113 109 Pobierz PDF
HURLY *TA HURLY *TA
DE0947424346
129 TRADYC. 2020-12-02 113 778 10 -0.26 25 -0.03 113 108 117 104 116 81 103 104 113 113 106 115 114 103 102 112 116 Pobierz PDF
HUXLEY /SM/ HUXLEY /SM/
DE0950862698
123 GENOM. 2020-12-02 114 446 16 -0.03 23 0.09 110 103 109 110 117 81 108 108 113 115 107 116 116 97 96 105 108 Pobierz PDF
IMMENS IMMENS
DE0667162193
133 GENOM. 2020-12-02 128 677 54 0.3 28 0.05 120 116 111 119 108 97 115 106 108 109 103 108 98 93 108 112 93 Pobierz PDF
IMPOSSIBLE IMPOSSIBLE
DE0949778368
119 TRADYC. 2020-12-02 116 277 22 0.13 25 0.18 90 87 89 99 114 92 122 109 118 106 112 95 94 114 114 113 138 Pobierz PDF
INFERNO /SM/ INFERNO /SM/
DE0952976781
126 GENOM. 2020-12-02 128 736 45 0.16 35 0.1 116 111 114 110 102 92 102 107 103 103 104 120 99 95 94 107 103 Pobierz PDF
MIMBACH MIMBACH
DE0949949794
121 TRADYC. 2020-12-02 113 468 19 -0.01 18 0.02 121 116 120 112 106 91 96 101 101 117 100 110 100 104 107 92 91 Pobierz PDF
MOGUL /SM/ MOGUL /SM/
DE0947679302
117 TRADYC. 2020-12-02 106 -25 8 0.11 9 0.12 110 115 106 105 112 89 94 110 108 112 111 101 104 108 100 115 119 Pobierz PDF
MONUMENTAL MONUMENTAL
DE0949729097
120 TRADYC. 2020-12-02 109 722 -11 -0.48 29 0.04 95 100 92 98 117 103 115 111 126 102 111 111 107 91 91 127 117 Pobierz PDF
MOTIVATION Pp MOTIVATION Pp
DE0953362141
128 GENOM. 2020-12-02 117 544 27 0.05 21 0.02 108 107 107 105 118 103 115 111 116 110 109 122 113 100 99 114 101 Pobierz PDF
MUSTANG /SM/ MUSTANG /SM/
DE0952075016
125 GENOM. 2020-12-02 131 1081 49 0.04 39 0.01 109 116 98 110 94 111 104 84 97 97 85 110 102 111 98 109 109 Pobierz PDF
MYBEST Pp /SM/ MYBEST Pp /SM/
DE0951237032
120 GENOM. 2020-12-02 117 592 27 0.03 21 -0.01 116 105 109 118 109 85 108 117 109 111 112 99 84 104 111 107 94 Pobierz PDF
MYHOME Pp MYHOME Pp
DE0953343448
123 GENOM. 2020-12-02 115 484 24 0.05 18 0 101 99 102 101 120 89 125 116 119 111 115 104 96 109 105 108 107 Pobierz PDF
MYLIFE Pp MYLIFE Pp
DE0951740056
124 GENOM. 2020-12-02 119 818 28 -0.08 25 -0.04 120 122 110 116 103 108 87 99 105 105 101 101 95 110 110 108 111 Pobierz PDF
PRIMUS PRIMUS
DE0952716525
115 GENOM. 2020-12-02 119 1205 19 -0.34 34 -0.1 95 100 95 94 103 109 100 87 105 109 93 101 91 119 86 111 108 Pobierz PDF
SEHRGUT SEHRGUT
DE0947357352
130 TRADYC. 2020-12-02 122 1017 27 -0.17 35 -0.01 98 106 93 100 114 102 106 122 110 101 119 112 117 93 93 108 106 Pobierz PDF
SIDO SIDO
DE0955073917
135 GENOM. 2020-12-02 120 819 32 -0.03 24 -0.06 109 112 107 104 125 116 109 114 122 117 117 108 111 111 98 107 126 Pobierz PDF
VISION1 /SM/ VISION1 /SM/
DE0954016500
134 GENOM. 2020-12-02 129 1234 38 -0.14 45 0.01 106 111 105 100 114 100 107 115 115 109 111 105 103 99 104 112 107 Pobierz PDF
VOLLMILCH VOLLMILCH
DE0950696602
121 TRADYC. 2020-12-02 127 865 43 0.08 36 0.06 95 98 94 97 100 98 93 101 98 100 100 108 110 99 84 106 98 Pobierz PDF
WASCHBAER WASCHBAER
DE0952832158
125 GENOM. 2020-12-02 117 730 26 -0.05 23 -0.03 104 93 107 106 116 111 101 121 116 107 120 104 104 95 105 95 115 Pobierz PDF
WELTMACHT WELTMACHT
DE0953104350
125 GENOM. 2020-12-02 125 785 41 0.1 30 0.02 105 106 100 106 108 110 106 108 111 108 108 89 91 91 92 104 106 Pobierz PDF
WHISPER WHISPER
DE0952343978
126 GENOM. 2020-12-02 111 668 10 -0.21 21 -0.03 111 114 99 113 120 93 105 110 118 112 110 104 115 103 114 110 110 Pobierz PDF
WINTERSTAR WINTERSTAR
DE0953337981
128 GENOM. 2020-12-02 111 963 11 -0.33 21 -0.15 109 107 107 107 124 106