WISCHNU Pp

DE0950787861 / ur. 2015-04-18


OJCIEC MATKA
WISHER
DE0946162355
906
DE0947420465
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE
DE0813516428
BLUME
DE0941843854
SERANO
DE0938759470
SOPHEREN
DE0945560688

DOSTĘPNY OD STYCZNIA 2017


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
102 TRADYC. 2020 sierpień 97 3 102 67

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
107 -75 8 0.14 11 0.18

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
98 95 101 98

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
94 108 92 95 96 96 96 112 100 103 103

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 91 słabe
mocne
NOGI 111 słabe
mocne
WYMIĘ 97 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 108 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 107 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 97 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 103 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 104 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 110 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 115 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 98 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 91 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 99 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 100 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 90 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 88 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię