WHOISWHO

DE0949595430 / ur. 2014-12-08


OJCIEC MATKA
WITAM
DE0947303667
TERRY
DE0944506184
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WITZBOLD
DE0940930385
HAWAI
DE0943132423
IMPOSIUM
DE0935904510
TRULLE
DE0940634457


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
128 GENOM. 18-sie 97 3 128

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
126 851 41 0.07 33 0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
111 112 107 108

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
105 102 120 111 104 97 108 101 102 101 117

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 93 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 88 słabe
mocne
NOGI 90 słabe
mocne
WYMIĘ 88 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 93 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 96 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 87 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 109 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 93 miękka
spionowana
PIĘTKA 101 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 84 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 86 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 94 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 94 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 96 przystrzyki
czyste wymię