SONNSCHEIN Pp

DE0947649248 / ur. 2013-04-11


OJCIEC MATKA
SOLMER
DE0944459231
AMSEL
DE0944349095
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SOLO
DE0938649974
BLURA
DE0937961715
VANSTEIN
DE0934586859
RUBOLDI
DE0939708577


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
96 TRADYC. 2019-04 96 4 96

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
100 -297 -2 0.14 0 0.15

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
108 102 101 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
90 93 102 89 94 89 88 107 106 100 100

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 92 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 108 słabe
mocne
NOGI 95 słabe
mocne
WYMIĘ 99 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 88 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 92 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 101 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 91 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 87 limfatyczna
sucha
PĘCINA 94 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 114 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 92 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 96 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 94 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 111 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 101 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 94 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 108 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 106 przystrzyki
czyste wymię