MOTIVATION Pp

DE0953362141 / ur. 2017-07-24


OJCIEC MATKA
MANOLO
DE0948496774
HAMILTA
DE0948500728
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANIGO
DE0943304203
FANFEE
DE0946181372
WALDBRAND
DE0940100513
LISA
DE0942918636


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
128 GENOM. 2020 kwiecień 128 62

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
117 524 27 0.06 22 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
108 107 107 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
118 105 111 111 117 109 109 124 104 112 128

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 102 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 102 słabe
mocne
NOGI 115 słabe
mocne
WYMIĘ 101 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 104 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 103 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 108 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 121 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 109 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 96 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 96 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 96 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 86 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 101 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię