MANIGO

DE0943304203 / ur. 2008-07-01


OJCIEC MATKA
MANDELA
DE0935684041
NITTI
DE0939557216
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MALEFIZ
DE0915079575
SEEROSE
DE0932853801
GEBER
DE0930995087
NOPSI
DE0936888891

ojciec buhajów o wysokiej produkcji mleka u córek szczególnie w zakresie zawartości białka-córki funkcjonalne o świetnych nogach i pojemnych wymionach


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
123 TRADYC. 2020 kwiecień 98.8 1.2 123 99

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
109 375 5 -0.13 18 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
104 102 101 106

PODINDEKSY

PORODY
0

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
117 85 102 130 111 101 126 115 105 119 125

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 98 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 103 słabe
mocne
NOGI 140 słabe
mocne
WYMIĘ 108 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 94 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 112 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 90 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 124 limfatyczna
sucha
PĘCINA 119 miękka
spionowana
PIĘTKA 118 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 118 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 108 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 89 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 100 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 101 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 93 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 94 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię

Ocena mięsna

IM
WHIM
0 0