IKONOSTAS

DE0946187280 / ur. 2012-02-18


OJCIEC MATKA
IKEBANA
DE0943227914
ROBINJA
DE0974585234
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
INHOF
DE0937031151
LORIDA
DE0939575309
VANSTEIN
DE0934586859
RED WIN
DE0941693243


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
116 TRADYC. 2020 kwiecień 94.53 0 116 86

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
112 167 27 0.25 10 0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
88 84 95 91

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
114 95 100 99 118 113 101 116 103 105 119

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 102 słabe
mocne
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 97 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 94 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 91 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 96 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 114 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 105 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 93 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 106 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 96 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 121 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 122 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię