HULAHOOP

DE0950595920 / ur. 2015-07-15


OJCIEC MATKA
HUMBERTO
DE0947652700
HERMINE
DE0947652711
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR
DE0939373401
ZENZI
DE0943559953
ZAUBER
DE0940777732
HELLA
DE0944641794

DOSTĘPNY OD STYCZNIA 2017


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
121 TRADYC. 2020 sierpień 97 3 121 64

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
116 319 26 0.16 19 0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
97 94 93 104

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
115 114 111 100 113 116 99 122 89 116 117

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 81 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 85 słabe
mocne
NOGI 92 słabe
mocne
WYMIĘ 100 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 81 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 87 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 83 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 84 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 113 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 102 limfatyczna
sucha
PĘCINA 84 miękka
spionowana
PIĘTKA 94 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 92 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 87 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 97 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 90 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 84 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 104 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię