HALLELUJA

DE0949731234 / ur. 2015-02-20


OJCIEC MATKA
HUTERA
DE0941688886
BAVARIA
DE0946543026
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN
DE0935247786
WANDERA
DE0938153976
ROMARIO
AT704199307
BAHAMA
DE0941322520

DOSTĘPNY OD STYCZNIA 2017


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
112 TRADYC. 2020 kwiecień 96 4 112 71

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
121 1074 33 -0.13 28 -0.11

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
113 114 112 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
90 85 106 96 92 96 94 84 90 87 101

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 118 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 101 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 118 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 113 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 115 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 106 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 105 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 99 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 96 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 106 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 98 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 98 przystrzyki
czyste wymię