ELLIOT

DE0952839255 / ur. 2017-09-28


OJCIEC MATKA
ETOSCHA
DE0948786057
CHANELL
DE0950456096
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
EVEREST
DE0945582236
MINA
DE0944599972
REUMUT
DE0944127123
CAMPARI
DE0946164570


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
134 GENOM. 2020 kwiecień 134

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
127 1175 38 -0.12 39 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
120 118 112 116

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
108 114 111 114 108 101 113 87 105 92 123

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 112 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 108 słabe
mocne
NOGI 101 słabe
mocne
WYMIĘ 113 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 110 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 116 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 111 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 105 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 89 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 118 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 112 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 106 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 104 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 87 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 97 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 126 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię