Wycena buhajów rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej grudzień 2016

Prezentujemy najwyżej ocenione buhaje rasy HF.

Wartości hodowlane oceny 2016.3 oszacowano na podstawie połączonej bazy referencyjnej obejmującej buhaje polskie i spółdzielni EuroGenomics (Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania i kraje skandynawskie).

   Oznacza to, że po raz pierwszy wartość hodowlaną buhajów polskich odniesiono i oszacowano porównując je z buhajami z w/w krajów. Powiększenie bazy referencyjnej do ok. 30 000 buhajów europejskich spowodowało spadek wartości standaryzowanych indeksów PF, co jest związane ze wzrostem zmienności w populacji. Nie oznacza to jednak, że buhaje straciły swoją wartość hodowlaną. Zmieniła się średnia populacji, do której odnoszone są wartości buhajów. Dotyczy to w równym stopniu buhajów obu odmian barwnych rasy polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej. 

 

Buhaje odmiany RW preferowane do kojarzeń

Wycena genomowa

 

     

BUHAJ

 

INDEKS gPF

PODINDEKSY

PRODU-KCJA

POKRÓJ OGÓLNY

RAMA CIAŁA

SIŁA MLECZNO-ŚCI

NOGI I RACICE

WYMIĘ

PŁODNOŚĆ

REDSTAR DE NOWOŚĆ

127

122

124

113

120

110

124

98

LUGANO P

127

107

128

118

109

106

134

118

JIM RED
OJCIEC BUHAJÓW

127

115

126

123

117

121

111

109

 LIERAC

126

115

120

105

107

106

124

107

ISATYS RED

123

113

114

102

102

102

120

123

RIVER

120

111

117

113

108

114

113

126

ONLINE G   
NOWOŚĆ

114

101

123

115

115

109

124

105

 

Wycena tradycyjna

       BUHAJ

 

INDEKS PF

PODINDEKSY

PRODU-KCJA

POKRÓJ OGÓLNY

RAMA CIAŁA

SIŁA MLECZNO-ŚCI

NOGI I RACICE

WYMIĘ

PŁODNO-ŚĆ

FLETCHER P

113

110

101

101

103

90

107

113

JEREVAN

109

108

102

93

98

98

106

100

GERICO

108

108

100

100

101

102

98

101

 

Nasienie seksowane (RW i HO)

 

       BUHAJ

 

INDEKS gPF

PODINDEKSY

PRODU-KCJA

POKRÓJ OGÓLNY

RAMA CIAŁA

SIŁA MLECZNO-ŚCI

NOGI I RACICE

WYMIĘ

PŁODNO-ŚĆ

JETCKO RED

123

107

124

115

112

106

128

113

INK RED

117

102

126

99

100

115

131

88

JEEPSON

138

128

128

111

122

110

130

111

HABORO

137

127

133

115

120

126

128

102