Konferencja Głogówek

W dniu 09.10.2019 wspólnie z OHZ Głogówek mieliśmy przyjemność współorganizować konferencję na temat: Perspektywy rozwoju rasy holsztyńsko – fryzyjskiej odmiany czerwono – białej. Na zaproszonych gości czekały trzy ciekawe wykłady przygotowane przez zaproszonych prelegentów.

Z ogromną satysfakcją gościliśmy liczne grono hodowców oraz osób blisko związanych z rolnictwem i hodowlą bydła. Przybyłych przywitali pani Prezes Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o Agnieszka Pawlak oraz pan Prezes OHZ Głogówek Dariusz Horodyski. Jako pierwszy głos zabrał pan David Girod z Francji. Przedstawił on swoje doświadczenia w pracy z bydłem tej odmiany barwnej. Jego zdaniem mocnymi stronami czerwono - białych krów jest wysoka zawartość białka i tłuszczu w mleku oraz bardzo dobra zdrowotność. Prelegent bardzo dużą uwagę przywiązał do znaczenia tych cech w końcowym efekcie ekonomicznym gospodarstwa. Krowy czerwono  białe, pomimo niższych wydajności kilogramów mleka, produkują surowiec o lepszych parametrach, za który hodowca osiąga lepszą cenę. Z kolei bardzo dobra zdrowotność wydłuża okres przebywania zwierząt w stadzie, obniża koszty weterynaryjne oraz pozwala na sprzedaż nadwyżkowych jałowic. W efekcie pomimo niższej produkcji hodowca zarabia tyle samo, a niejednokrotnie więcej niż w przypadku krów czarno – białych. W Francji dość popularne staje się krycie krów odmiany HO buhajami RW w celu poprawy wyżej wymienionych cech oraz w celu ograniczenia skutków inbredu.

Kolejnym gościem był pan Arjan van der Vlis. Podzielił się on z gośćmi swoimi spostrzeżeniami na temat bydła tej odmiany barwnej. Uważa on, iż krowy RW, dzięki wysokiej zawartości tłuszczu i białka są świetną alternatywą dla bydła HO. Jego zdaniem musimy dalej doskonalić te krowy w kierunku cech składających się na wysoką zdrowotność oraz parametry mleka, ponieważ holenderscy hodowcy szukają dziś przede wszystkim krowy długowiecznej o wysokiej produkcji życiowej oraz dobrych parametrach mleka.

Na końcu głos zabrała pani Grażyna Białek z Małopolskiego Centrum Biotechniki, która omówiła długoletnią współpracę naszej firmy z OHZ Głogówek oraz przedstawiła jej owoce.

Kolejnym punktem konferencji była wizyta w gospodarstwie mlecznym należącym do OHZ Głogówek. Mogliśmy zobaczyć najwybitniejsze zwierzęta i linie matczyne, które udało się wspólnie wyhodować. Zaprezentowano również cztery jałowice o wysokiej wartości hodowlanej, które zakupiliśmy wspólnie z OHZ Głogówek.