ZALETY WYMIANY MATKI

 • Poprawa jakości pogłowia twojej pasieki.
 • Zwiększenie przyjemności pracy z pszczołami
  (praca bez "dymu"),
 • Zapobieganie wielu chorobom pszczelim,
 • Zwiększenie miodności rodzin.
 • Poprawa rentowności własnej pasieki.

Informujemy też, że istnieje możliwość współpracy w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej matek pszczelich.

 

Warunki:

Ocena prowadzona jest przez 1 rok (od m-ca sierpnia). Chętny pszczelarz do prowadzenia oceny winien:

 • posiadać pasiekę min. 30-pniową,
 • wydzielić we własnej pasiece nie więcej niż 12 rodzin jako grupy kontrolnej,
 • pasieka winna być zakwalifikowana do prowadzenia oceny przez specjalistę Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
 • materiał do oceny to min. 8 matek pszczelich użytkowych, unasienionych.
 • Matki do oceny terenowej rozprowadzane są w terminie do 15-20 lipca każdego roku.
 • Przy zakupie matek do oceny terenowej pszczelarz uzyskuje dotację z funduszu postępu biologicznego, o którą pomniejsza się cenę matki pszczelej.
 • Po zakończeniu oceny pszczelarz otrzymuje dotację do każdego ocenionego pnia łącznie z grupą kontrolną.
 • Wysokość dotacji ustalana jest co roku w oparciu o Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 SZTUCZNE UNASIENIANIE MATEK UMOŻLIWIA WŁAŚCIWY DOBÓR STRONY MATECZNEJ i OJCOWSKIEJ, w REZULTACIE CZEGO MATERIAŁ PRZEDSTAWIA WYSOKĄ WARTOŚĆ i UGRUNTOWANE GENETYCZNIE CECHY MIODNOŚCI, NIEROJLIWOŚCI, ZIMOTRWAŁOŚĆ I, ŁAGODNOŚCI ORAZ ODPORNOŚCI NA CHOROBY.

 

 

ROZPROWADZAMY MATKI PSZCZELE SZTUCZNIE UNASIENIONE BEZ SPRAWDZONEGO CZERWIENIA, A TO:

 • reprodukcyjne czystoliniowe,
 • reprodukcyjne 2-liniowe,
 • użytkowe krzyżówki między rasowe i międzyliniowe.

Wszystkie nasze linie charakteryzują się dużą łagodnością i niską rojliwością. Prace pasieczne wykonywać można także przy niższych temperaturach, w późnych godzinach popołudniowych, w okresie braku pożytku, przy dużym wietrze, nie reagują wzmożoną agresywnością czy skłonnością do rabowania. Materiał czystoliniowy stanowi bardzo dobry komponent do kojarzeń użytkowych, zarówno w inseminacji jak i w unasienianiu naturalnym.

 


Zainteresowanych zakupem matek pszczelich prosimy o kontakt bezpośredni z pasiekami, których adresy zamieszczamy poniżej.

 

 

ZAPAMIĘTAJ:

 • złóż zamówienie na początku roku kalendarzowego, bo wówczas masz szansę na optymalny termin otrzymania matki,
 • matki pszczele można osobiście odebrać w pasiece, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (unikasz opłaty pocztowej). Masz możliwość wówczas skorzystać z fachowej porady w pasiece.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ o REKLAMACJĘ !!!

 • zły stan przesyłki pocztowej (matka padła, matka i pszczoły czarne, zaperzone, ciasto rozlane) matka czerwi trutowo
 • matka nie podjęła czerwienią po upływie 21 dni od poddania
 • reklamowaną matkę żywą lub martwą należy odesłać do pasieki zarodowej

 

INSTRUKCJA PODDAWANIA MATEK PSZCZELICH

 • matki pszczele należy poddawać do osieroconych rodzin pszczelich lub odkładów - rodzina pewna bez matek,
 • matkę należy umieścić w klateczce wraz z pszczołami towarzyszącymi w centrum gniazda, pomiędzy ramkami z czerwiem (tak żeby pszczoły uIowe miały z nią kontakt) i pozostawić na okres 2-3 dni celem zaakceptowania przez pszczoły,
 • następnie należy obserwować zachowanie pszczół wobec matki, sprawdzać plastry i niszczyć mateczniki,
 • aby uwolnić matkę należy wypuścić pszczoły towarzyszące, usunąć plastykową zaślepkę lub korek w klateczce - otwór zabezpieczyć ciastem lub węzą,
 • klateczkę z matką umieścić w tym samym miejscu, a rodzinę, bądź odkład pozostawić bez ingerencji na ok. 5 dni - unikając przeglądów i dokarmiania,
 • wylot ula zakratować kratą odgrodową, obserwując, czy jest dostateczna wentylacja,
 • należy kontrolować mateczniki na ramkach - do momentu rozpoczęcia prawidłowego czerwienią przez matkę,
 • matka powinna rozpocząć czerwienie w okresie ok. 2 tygodni od poddania,
 • jeżeli ten okres wydłuża się, należy poddać ramkę z młodym, otwartym czerwiem, co pobudzi pszczoły do karmienia matki mleczkiem pszczelim.


 

 

PSZCZELARZU!

Jeśli oczekujesz doradztwa skontaktuj się z nami:

 • MCB Sp. z o.o. z/s w Krasnem - Stacja Eksploatacji Knurów i Pasieka Zarodowa w Czermin, 39-304 Czermin
  +48 017 584 35 16, +48 017 584 35 96,
  +48 017 774 03 20, czermin@mcb.com.pl,