Rasa kaukaska (Caucasica)

Linia KPW

 Znana wcześniej pod nazwą KW. Rozwój - matki rozpoczynają czerwienie wiosenne wcześniej, a tempo czerwienia utrzymują przez cały sezon. Mniejszą plenność matki wyrównuje długowieczność pszczół. Miodność - rodziny wykorzystują bardzo dobrze wszystkie pożytki nektarowe. Pożytki spadziowe lepiej wykorzystują mieszańce międzyrasowe. Miód chętnie składają w nadstawce i na bocznych plastrach w gnieździe. Jest to populacja pszczół wyróżniająca się cechą miodności. Łagodność - zarówno materiał czystoliniowy jak i użytkowy charakteryzuje bardzo duża łagodność, nawet w okresie bezpożytkowym. Agresywniejsze stają się jedynie w czasie deszczowej pogody. Rojliwość - objawy rojliwości nie występują nawet w bardzo silnych rodzinach. Okres bezpożytkowy nie powoduje narastania nastroju rojowego. Zimotrwałość - bardzo dobrze zimują rodziny średniosilne i silne, gorzej słabe. Ze względu na długowieczność pszczół dobrze znoszą długie, zimne wiosny. Inne cechy - rodziny utrzymują czystość w gnieździe, miód sklepi na mokro i półmokro. Pszczoły mocno trzymają się plastra, dobrze odbudowują węzę. Wykorzystanie tej linii jako strony ojcowskiej w kojarzeniu z liniami kraińskimi podnosi miodność pszczół z tych kojarzeń.