Inseminacja zwierząt

Inseminacja w hodowli zwierząt gospodarskich, a poniekąd i domowych, jest stosowaną na szeroką skalę metodą rozrodu. Sztuczne unasienianie jest metodą pozwalającą na wykorzystanie rezerw genetycznych nasienia, tworzonych z myślą o zabezpieczeniu określonych wartości genetycznych.Podstawową zaletą inseminacji, która decyduje o jej przydatności, jest otwieranie hodowcom dostępu do rozpoznanych wartości genetycznych.  Możliwość ta, jeszcze stosunkowo ograniczona w okresie konserwacji nasienia w stanie płynnym, uległa radykalnej przemianie po opanowaniu zamrażania nasienia. Konserwacja nasienia w stanie zamrożonym, przechowywanego w niskich temperaturach, przedłuża jego wartość biologiczną na czas nieograniczony. W rezultacie możliwa stała się ocena reproduktów na podstawie użytkowości potomstwa, czyli oparcie hodowli na stosowaniu materiału genetycznego o rozpoznanej możliwości przenoszenia określonych cech na potomstwo. Równocześnie też zamrożone nasienie może być bez ograniczeń czasowych rozporowadzenie po całej kuli ziemskiej, dając zainteresowanym hodowcom możliwość dostępu do najlepszego materiału genetycznego. 

Sztuczne unasienianie jest usługą o istotnym znaczeniu dla hodowcy czy właściciela samicy, od której chce otrzymać potomstwo. Oszczędza wysiłku, kosztów i czasu koniecznego dla dowiezienia czy doprowadzenia samicy do reproduktora. 

Sztuczne unasienianie zapewnia też możliwość uzyskania plodności, a u gatunków wielorodnych również plenności na fizjologicznym poziomie. Oznacza to, że inseminacja jest metodą reprodukcji równie skuteczną, jak krycie naturalne. Uzyskanie skuteczności zależy już w decydującej mierze, tylko od wyboru właściwego terminu zabiegu - czas występowania rui. 

Inseminacja jest również metodą o istotnym znaczeniu sanitarno-weterynaryjnym, bowiem przecinając bezpośredni kontakt między samcem i samicą zapobiega przenoszeniu zakaźnych chorób kryjnych. U bydła przede wszystkim choroby rzęsistkowej i mętwikowej, a także brucelozy i gruźlicy, które też mogą szerzyć się drogą kontaktu płciowego.