Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą Krasnem kontynuuje 60 - letnią tradycję Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Krasnem. Poza siedzibą MCB Sp. z o.o. posiada terenowe oddziały w Brzesku, Czerminie, Częstochowie, Jaśle, Karczowie, Nowym Sączu, Przeworsku i Wadowicach, co pozwala na zabezpieczenie rozrodu zwierząt gospodarskich na terenie województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

 

Obecnie do zadań MCB należy:

 • usługi unasieniania bydła,
 • usługi unasieniania trzody chlewnej,
 • produkcja i unasienianie matek pszczelich,
 • realizacja programu oceny i selekcji buhajów i knurów w poszczególnych rasach,

Usługi inseminacyjne są realizowane poprzez sieć punktów unasieniania zwierząt, działających na terenie województw:

 • podkarpackiego,
 • małopolskiego,
 • śląskiego,
 • opolskiego.

MCB realizując krajowy program oceny i selekcji rozpłodników, dysponuje nasieniem najlepszych reproduktorów (tak polskich jak i importowanych) z przeznaczeniem do unasieniania krów i loch.

Unasieniania zwierząt nasieniem najlepszych rozpłodników podnosi wartość genetyczną utrzymywanego pogłowia, a tym samym polepsza wartości cech użytkowych, tj. :

 • produkcji mleka o określonym składzie
 • tempa wzrostu (przyrosty dobowe)
 • zużycia paszy na 1 kg przyrostu
 • wydajności rzeźnej

Celem programów oceny i selekcji jest pozyskanie najwyżej ocenianych osobników męskich, które będą używane do doskonalenia pogłowia na terenie całej Polski oraz gwarantujących poprawę ekonomiki produkcji.

Do unasieniania bydła MCB oferuje nasienie najlepszych, czołowych buhajów ras mlecznych i mięsnych, ocenionych na podstawie użytkowości potomstwa. Wyboru nasienia dokonać można w punkcie unasieniania zwierząt oraz komórkach organizacyjnych Centrum.

W unasienianiu trzody chlewnej dostępne jest nasienie knurów posiadających najwyższą wartość hodowlaną (opisaną poprzez dwie cechy: przyrost dzienny oraz procent mięsa w tuszy) oraz o najwyższych parametrach użytkowych, sprawdzonych na potomstwie i opartych na użytkowości własnej. Godne polecenia są zwłaszcza knury ras ojcowskich, gdyż efekt heterozji gwarantuje niższe zużycie paszy na 1 kg przyrostu, wyższą wydajność rzeźną, a więc konkretne efekty ekonomiczne dla rolnika.

Matki pszczele to gwarancja wysokiej miodności, odporności na choroby, zimotrwałości, nierojliwości, a także łagodności co daje efekt pracy "bez kapelusza".

 

 

Doskonałe wyniki hodowlane spółka zawdzięcza między innymi:

 • dobrze zorganizowanemu i wyposażonemu zapleczu produkcyjno technicznemu, w tym nowoczesnemu laboratorium,
 • efektywnej pracy doświadczonej i wykwalifikowanej kadry,
 • współpracy z instytutami krajowymi i zagranicznymi (Instytut Zootechniki w Balicach, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą w Tulcach, Akademia Rolnicza w Krakowie, Basamungsverein Neustadt w Bawarii, EVOLUTION)

Realizacja zadań statutowych uwarunkowana jest wieloma czynnikami, spośród których jedne z najważniejszych to:

 • wielkość pogłowia krów i loch w obsługiwanym regionie,
 • koncentracja chowu,
 • odpowiednie zachowania marketingowe MCB,
 • zmieniające się otoczenie wokół rolnictwa.

MCB stawia przede wszystkim na utrzymywanie zwierząt o najwyższych wartościach hodowlanych. Przyniosło to doskonałe wyniki hodowlane i wyraźną korzyść dla wszystkich hodowców niezmiennie współpracujących od lat ze spółką. Każdemu hodowcy proponuje aby przyłączył się do wielkiej grupy zdecydowanych na współpracę ludzi. Zdecydowanie to wynika ze sprawdzonych przez wiele lat wzorców i sposobów działania, przynoszących namacalne korzyści wszystkim zainteresowanym.

Zapraszamy do współpracy ...