HAMAMELIS

DE0950348971 / ur. 2016-01-02


OJCIEC MATKA
HAMMERFEST
DE0948281110
LEONI
DE0946303987
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA
DE0941688886
BABETTE
DE0943392979
WILLE
DE0813516428
LAMAI
DE0942887783


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
121 GENOM. 2020 kwiecień 98.5 1.5 121 68

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
125 574 41 0.2 29 0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
110 113 99 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
95 107 106 90 97 88 90 115 102 110 113

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 116 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 97 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 95 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 87 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 106 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 118 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 97 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 99 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 91 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 92 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 102 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię