EPHRAIM

DE0817174898 / ur. 2019-04-08


OJCIEC MATKA
GS EHRASM
AT323508538
KEWANA
DE0816602765
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
ETOSCHA
DE0948786057
REWANA
AT682087528
GS WATTKING
AT961447328
KESSA
DE0816043020


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
136 GENOM. 2020-12-02 136

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
123 1045 36 -0.09 28 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
119 121 118 107

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
117 112 106 105 115 113 106 105 111 106 134

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 113 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 99 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 113 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 105 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 97 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 117 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 119 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 105 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 106 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 113 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 103 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię