JIM RED

FR2211468083 / ur. 2014-09-07


OJCIEC MATKA
AIKMAN
CA106807394
HULINE
FR2211467800
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
SNOWMAN
NL388965513
KHW I AIKA BAXTER
CA105054246
LARSON
UK642862
DOUCEUR
FR2211467454


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Kappa-kazeina
Ind. Ogól.
Nr. Międz.
114 TRADYC. 19-gru 100 100 BB 114 FRAM002211468083

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
liczba córek
liczba obór
powtarzalność
777 28.3 -0.04 20 -0.06 68.3 95 42 0.75

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
113 103 104 106 105 99 96

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
porody normalne i łatwe [%]
Porod. Ind. CDN
Porod. CDN-J
102 121 96.58 104 J

Ocena pokroju córek

liczba córek
liczba obór
21 9

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 103 mały
duży
TYP 106 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 105 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 106 niepożądana
pożądana
KRZYŻ 109 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 111 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 99 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 100 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 98 pionowe
podsiebne
RACICE 121 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 102 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 104 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 108 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 112 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 103 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 107 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 107 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 112 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 103 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 109 ordynarny
szlachetny