PRZETARG

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38; 37 – 200 Przeworsk zabudowanej wraz z infrastrukturą.

Małopolskie Centrum Biotechniki Spółka z o.o. z siedzibą w Krasnem (adres: 36-007 Krasne, Krasne 32)

 

ogłasza  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38; 37 – 200 Przeworsk zabudowanej wraz z infrastrukturą, będącej własnością Małopolskiego Centrum Biotechniki Spółka z o.o.

 

Przedmiotem przetargu jest  nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Przeworsku przy ul. Głębokiej 38, oznaczona jako działki: 567/5 o pow. 0,3743 ha i 568/1 pow. 1,2515 ha.

 

 

Osoba do kontaktu: Beata Pabian, tel. 695 589 651