OFERTA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

OFERTA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Krasne, 08.10.2018

 

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o z siedzibą w Krasnem

Zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

 

Termin realizacji badania sprawozdania finansowego – do 31.03.2019 r.

 

 

Oferty należy składać w terminie do 19.10.2018 r. pod adresem Spółki :

 

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem 36-007 Krasne, Krasne 32

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy e.pilszak-bukowska@mcb.com.pl lub pod nr telefonu 17 8534201 w.41