150 000 porcji nasienia buhaja JEREMIASZ na polskim rynku!

Małopolskie Centrum Biotechniki sp. z o.o. w Krasnem może poszczycić się buhajem rasy limousine JEREMIASZEM, od którego sprzedano 150 000 porcji nasienia.

Buhaj Jeremiasz pochodzi naszego chowu i jest najbardziej produktywnym rozpłodnikiem ostatnich lat!

Nasz lider JEREMIASZ skończył 12 lat, jest w pełnej formie produkcyjnej, a jego nasienie chętnie wykorzystywane jest do krzyżowań towarowych.

Rasa limousine pochodzi z Francji z regionu Limousin, gdzie klimat jest surowy o skalistym podłożu (genezie wulkanicznej). To właśnie warunki środowiska wpłynęły na kondycję, zdrowie oraz zdolność adaptacyjną tej rasy. Bydło to cechuje się cienką kością. Wśród tej rasy dość często występuje zjawisko hipertrofii mięśni; nazywana „dwupośladkowością”, czyli przerost mięśni zadu, co powoduje szczególnie wysoki udział mięsa i najcenniejszych wyrębów w tuszy. U zwierząt z podwójnym umięśnieniem wyższy jest stosunek mięsa do kości i tłuszczu. Osiągają wysoką wydajność rzeźną o doskonałej jakości. Mięso jest jaśniejsze, a mniejszy udział tłuszczu i tkanki łącznej powoduje lepsze właściwości dietetyczne i smakowe. Mieszańce nadają się do opasu intensywnego w budynkach inwentarskich jak i ekstensywnym na pastwiskach.

Produkcja mleka wymaga dużo inwestycji. Krzyżowanie towarowe bydła, tj. krycie krów mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych jest sposobem nie tylko poprawy jakości wołowiny, ale także rentowności opasu. Jeżeli nie nastawiamy się na pozostawienie materiału żeńskiego czystorasowego mlecznego to cena nasienia ras mięsnych jest zdecydowanie niższa niż ras mlecznych.

Bydło mieszańcowe ma mniejsze potrzeby życiowe tj., doskonale znosi niskie temperatury. W związku z tym można je trzymać w zadaszonych wiatach na głębokiej ściółce. W rezultacie ekonomicznym aspektem przemawiającym za utrzymywaniem mieszańców dwurasowych jest niski nakład pracy w porównaniu z bydłem mlecznym.

Do krzyżowania towarowego wyznacza się głównie krowy wieloródki (ze względu na wielkość rodzących się cieląt po mieszańcach) o niższej wartości użytkowej i hodowlanej. W rezultacie sprzyja to doskonaleniu stada w użytkowaniu mlecznym.

Walorem buhajków ras mieszańcowych jest szybki wzrost (efekt heterozji), dobre wykorzystanie paszy, w efekcie dużo lepsza wydajność rzeźna. Ceny skupu buhajków z krzyżowań towarowych są wyższe o kilkanaście procent niż młode bydło czystej rasy mlecznej, a nieznacznie niższe od ras mięsnych.

 

Fot. 1. JEREMIASZ (PL005079722129 / ur. 2005-05-05).

Buhaj JEREMIASZ daje nieduże cielęta, w efekcie czego krowy maja łatwe porody. Skuteczność jego nasienia wynosi 1,51. Jest to istotny czynnik ekonomiczny dla hodowcy.

Miłą ciekawostką ostatniego miesiąca jest urodzenie się trojaczków po buhaju JEREMIASZ. W dniu 10 sierpnia 2016 roku 5-cio letnia krowa MALINA urodziła trzy zdrowe cielęta; 2 cieliczki i buhajka. Ich waga urodzeniowa mieściła się od 20 do 30 kg. Szczęśliwym właścicielem trojaczków jest pani Zuzanna Buczek z Cichawic (pow. Bocheński).

 

Fot. 2 Trojaczki po o. Jeremiaszu (ur. 10.08.2016r.)

 

OPRACOWANIE: Małgorzata Olewicz, MCB

Fot. 1. JEREMIASZ (PL005079722129 / ur. 2005-05-05).