MIĘTUS /SM/

PL005292197315 / ur. 2015-05-23


OJCIEC MATKA
MANIGO
DE0943304203
ŁADNA
PL005128406666
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA
DE0935684041
NITTI
DE0939557216
HUMID
PL000609006253
ŻELKA
PL005051505139

Buhaj MIĘTUS pochodzodzi z gospodarstwa Pana Jana Wrony z Brzegów Dolnych. Jego ojcem jest ceniony Manigo,  będący ciągle niewątpliwym liderem jeśli chodzi o przekazywanie cech budowy nóg i racic (F 136). Manigo posiada wysokie parametry produkcyjne oraz cechy użytkowe: zdrowotność wymienia, zawartość komórek somatycznych oraz łatwość porodów. Matka Miętusa o wiele znaczącym imieniu "Ładna" w swojej  drugiej, maksymalnej laktacji uzyskała 7231 kg  mleka o składzie 3,69 % tłuszczu i 3,17% białka.

Preselekcyjna wycena genomowa na bazie niemieckiej wykazała, że Miętusa przekaże potomstwu dobre parametry dla cech funkcjonalnych, takich jak: długowieczność, zdrowotność wymienia oraz łatwość porodów. Po córkach Miętusa  możemy spodziewać się  również dobrego umięśnienia oraz poprawy cech budowy wymienia.


PARAMETRY OGÓLNE

% rasy głównej
% HF
97.84 0.6