JAŁOWIEC /SM/

PL005364529105 / ur. 2016-03-03


OJCIEC MATKA
EVERGREEN
DE0948470307
JOLKA III
PL005254723859
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
EVEREST
DE0945582236
SALLY
DE0945859066
ROZUG
DE0983337125
JOLKA II
PL005180636018

JAŁOWIEC jest buhajem pochodzącym z gospodarstwa Pana Jerzego Mroczki z Nowotańca. Ojcem Jałowca jest znany buhaj Evergreen, który doczekał się wyceny tradycyjnej. Jego indeks produkcyjny wynosi obecnie 125, składa się na to poprawa wydajności mleka na poziomie +998 przy +37kg tłuszczu (-0.05%)i +34kg tłuszczu (-0.01%) oraz cechy pokrojowe takie jak: dobra budowa nóg i racic wraz z poprawnie zbudowanym wymieniem. Evergreen może się już pochwalić kilkoma synami z wysoką wyceną genomową na poziomie 130, co świadczy o potencjale tego buhaja. Matka Jałowca Jolka III w swojej drugiej maksymalnej laktacji uzyskała  8442 kg mleka przy 4,30 % tłuszczu i 3,67 % białka.

Preselekcyjna wycena genomowa na bazie niemieckiej wykazała że Jałowiec przeniesie na córki dobra wydajność i mleka o bardzo dobrym składzie z wysoka zawartością tłuszczu i białka. Po córkach Jałowca możemy spodziewać się poprawy umięśnienia oraz kalibru, a także prawidłowej budowy nóg i racic.


PARAMETRY OGÓLNE

% rasy głównej
% HF
96.89 3.11