WUNDERSCHE

DE0952839224 / ur. 2017-06-24


OJCIEC MATKA
WOBBLER
DE0946673832
CHANELL
DE0950456096
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WATNOX
DE0938662295
SINOI
DE0941277398
REUMUT
DE0944127123
CAMPARI
DE0946164570


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
124 GENOM. 2020 kwiecień 124 67

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
118 1041 26 -0.2 24 -0.14

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
100 94 102 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
115 103 110 122 119 95 121 105 102 104 124

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 120 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 107 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 93 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 99 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 111 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 115 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 103 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 108 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 86 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 117 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 113 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię