WINTERSTAR

DE0953337981 / ur. 2017-12-25


OJCIEC MATKA
WALDLER
DE0945035385
BEA
DE0948410823
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WAL
AT841069834
CABI
DE0942697096
WEBURG
DE0939611602
BLONDI
DE0946446549


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
129 GENOM. 2020 kwiecień 129 67

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 1057 16 -0.31 25 -0.15

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
109 108 108 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
122 105 127 112 127 108 112 100 104 95 133

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 115 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 110 słabe
mocne
NOGI 100 słabe
mocne
WYMIĘ 120 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 119 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 108 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 105 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 91 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 98 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 100 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 118 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 84 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 93 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 102 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 106 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 108 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 105 przystrzyki
czyste wymię