WHISPER

DE0952343978 / ur. 2017-07-02


OJCIEC MATKA
WOBBLER
DE0946673832
ALICIA
DE0950465374
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WATNOX
DE0938662295
SINOI
DE0941277398
EVEREST
DE0945582236
ALMI
DE0943955917


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
129 GENOM. 2020 kwiecień 129 69

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
114 739 16 -0.17 25 -0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
110 115 99 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
120 95 110 110 118 110 110 105 108 114 123

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 115 słabe
mocne
NOGI 110 słabe
mocne
WYMIĘ 112 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 101 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 108 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 97 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 111 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 104 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 95 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 106 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 123 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 109 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 95 przystrzyki
czyste wymię