WERTARBEIT *TA

DE0948120682 / ur. 2013-01-30


OJCIEC MATKA
WEINREG
DE0662550737
B 763
DE0940388601
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WEINOLD
DE0933663105
REBILA
DE0936756415
WATERBERG
DE0932739095
B 670
DE0936096983


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
114 TRADYC. 2020 kwiecień 95 5 114 85

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
114 758 22 -0.11 19 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
106 99 111 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
101 95 95 104 103 99 104 106 105 98 110

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 101 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 95 słabe
mocne
NOGI 120 słabe
mocne
WYMIĘ 103 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 105 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 102 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 91 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 93 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 103 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 89 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 96 limfatyczna
sucha
PĘCINA 116 miękka
spionowana
PIĘTKA 118 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 97 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 81 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 105 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 89 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 86 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 98 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 93 przystrzyki
czyste wymię