WENNWILLI /SM/

DE0951653729 / ur. 2016-08-11


OJCIEC MATKA
WENDLINGER
DE0947682611
HERRIN
DE0947743286
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLE
DE0813516428
CHIARA
DE0940605632
RUMGO
AT168213272
HERRIN
DE0944571528


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
122 GENOM. 2020 kwiecień 122 68

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
120 915 32 -0.08 25 -0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
97 87 107 95

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
109 110 119 107 110 96 106 117 109 105 122

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 91 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 87 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 93 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 92 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 85 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 97 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 111 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 103 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 113 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 101 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 106 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 98 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 102 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 111 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 97 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 105 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię