WELTMACHT

DE0953104350 / ur. 2017-11-30


OJCIEC MATKA
WEIDENBERG
DE0946241443
HERZOGI
DE0949948768
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WEBURG
DE0939611602
HEDWIG
DE0942768206
MANUAP
DE0974585475
HEDWIG
DE0947654208


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
134 GENOM. 2020 kwiecień 134

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
129 916 49 0.13 35 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
105 105 100 107

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
115 110 109 108 117 111 108 101 100 100 127

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 92 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 92 słabe
mocne
NOGI 109 słabe
mocne
WYMIĘ 109 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 94 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 92 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 91 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 94 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 115 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 114 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 107 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 98 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 111 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 105 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 101 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 101 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 100 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 105 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 99 przystrzyki
czyste wymię