WATTMANN

DE0950516806 / ur. 2015-03-06


OJCIEC MATKA
WATT
DE0945875179
SNOX
DE0948182946
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
WILLENBERG
DE0940049340
KARIN
DE0941444117
WILLE
DE0813516428
SANTIAG
DE0974604794


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
119 TRADYC. 2020 sierpień 95 5 119 69

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 881 19 -0.21 25 -0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
116 112 111 114

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
102 100 108 104 102 101 103 98 103 95 112

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 109 słabe
mocne
NOGI 91 słabe
mocne
WYMIĘ 98 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 100 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 116 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 112 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 103 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 82 limfatyczna
sucha
PĘCINA 96 miękka
spionowana
PIĘTKA 105 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 97 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 108 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 94 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 119 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 104 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 105 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 93 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 81 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię