VOLLMILCH

DE0950696602 / ur. 2015-05-29


OJCIEC MATKA
REUMUT
DE0944127123
TOMMY
DE0943766630
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD
DE0936077425
FIONA
DE0939842627
MANITOBA
DE0936487481
TIFFANTI
DE0939778228


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
122 TRADYC. 2020 sierpień 97 3 122 73

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
129 955 48 0.09 37 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
95 99 94 97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
99 101 96 99 96 99 98 108 109 110 114

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 99 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 82 słabe
mocne
NOGI 102 słabe
mocne
WYMIĘ 98 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 101 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 96 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 108 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 102 limfatyczna
sucha
PĘCINA 98 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 114 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 91 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 87 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 92 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 105 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 107 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 120 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 100 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 100 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 108 przystrzyki
czyste wymię