VITAMIN *TA

DE0947331697 / ur. 2012-12-20


OJCIEC MATKA
VANADIN
DE0941035849
BOMBE
DE0943557933
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
VANSTEIN
DE0934586859
LOLITA
DE0938931563
WINNIPEG
DE0934492505
BLONDE
DE0934468079


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
115 TRADYC. 2020 sierpień 100 0 115 90

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
98 81 -7 -0.13 0 -0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
132 129 126 121

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
108 89 101 101 107 114 99 97 109 93 110

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 111 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 131 słabe
mocne
NOGI 98 słabe
mocne
WYMIĘ 114 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 105 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 114 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 126 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 112 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 94 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 86 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 124 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 92 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 114 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 101 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 122 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię