VISION1 /SM/

DE0954016500 / ur. 2018-12-01


OJCIEC MATKA
VOLLENDET
DE0951394297
SUNSHIN
DE0951983899
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RALDI
DE0944108728
BEA
DE0948410823
EVEREST
DE0945582236
SAHNE
DE0950277694


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
133 GENOM. 2020 sierpień 133

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
130 1195 39 -0.12 45 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
101 105 103 97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
115 99 107 115 115 108 111 104 106 104 128

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 99 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 104 słabe
mocne
NOGI 112 słabe
mocne
WYMIĘ 108 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 99 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 101 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 111 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 83 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 103 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 112 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 121 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 108 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 104 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 106 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 96 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 90 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 97 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 104 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 111 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 104 przystrzyki
czyste wymię