VILLEROY

DE0947673487 / ur. 2012-10-05


OJCIEC MATKA
REUMUT
DE0944127123
LIMA
DE0945122481
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD
DE0936077425
FIONA
DE0939842627
ETTAL
DE0937746688
LISABON
DE0941473782


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
131 TRADYC. 2020 sierpień 95 5 131 96

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 638 16 -0.13 25 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
118 113 113 116

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
113 109 102 100 116 113 98 103 111 106 133

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 89 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 91 słabe
mocne
NOGI 109 słabe
mocne
WYMIĘ 115 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 89 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 96 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 93 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 87 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 88 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 110 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 113 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 98 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 114 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 88 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 124 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 106 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 106 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię