VILLEROY

DE0947673487 / ur. 2012-10-05


OJCIEC MATKA
REUMUT
DE0944127123
LIMA
DE0945122481
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
RAUFBOLD
DE0936077425
FIONA
DE0939842627
ETTAL
DE0937746688
LISABON
DE0941473782


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
138 TRADYC. 18-sie 95 5 138

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
119 811 25 -0.11 31 0.03

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
118 113 113 115

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
117 111 109 107 118 112 107 103 112 108 136

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 89 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 92 słabe
mocne
NOGI 108 słabe
mocne
WYMIĘ 112 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 89 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 96 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 92 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 86 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 86 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 98 limfatyczna
sucha
PĘCINA 107 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 117 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 110 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 102 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 113 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 86 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 124 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię