MYBEST Pp /SM/

DE0951237032 / ur. 2016-06-07


OJCIEC MATKA
MAHANGO
DE0948097266
UTE
DE0949056773
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MUNGO
DE0945382782
FALTER
DE0944042437
HUTERA
DE0941688886
UPEG
DE0941120438


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
124 GENOM. 2020 kwiecień 124 70

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
120 685 31 0.02 25 0.01

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
114 106 107 116

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
110 87 108 116 110 110 112 100 110 86 116

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 114 słabe
mocne
NOGI 105 słabe
mocne
WYMIĘ 98 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 106 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 104 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 128 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 92 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 94 limfatyczna
sucha
PĘCINA 108 miękka
spionowana
PIĘTKA 112 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 99 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 101 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 99 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 99 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 101 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 98 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 86 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 89 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię