MUSTANG /SM/

DE0952075016 / ur. 2017-07-08


OJCIEC MATKA
MANDRIN
AT650446817

DE0949080676
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDARIN
AT053619916
BLUTE
AT689948909
HUTERA
DE0941688886

DE0944282927


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
128 GENOM. 2020 kwiecień 128 68

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
134 1137 53 0.07 42 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
108 117 97 109

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
95 111 107 86 96 95 87 109 101 109 122

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 113 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 98 słabe
mocne
NOGI 107 słabe
mocne
WYMIĘ 110 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 115 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 111 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 100 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 106 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 97 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 91 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 93 limfatyczna
sucha
PĘCINA 109 miękka
spionowana
PIĘTKA 111 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 112 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 100 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 106 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 90 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 103 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 90 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 104 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 109 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię