MIRACULIX SEX /SM/

DE0950317112SEX / ur. 2015-04-28


OJCIEC MATKA
MINT
DE0948271424
OXYNTH
DE0947506683
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANIGO
DE0943304203
INKA
DE0942475331
EVEREST
DE0945582236
OXFORD
DE0974570856


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
118 TRADYC. 2020 kwiecień 118

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 436 29 0.13 18 0.02

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
96 97 93 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
107 107 92 102 105 104 104 108 110 114 113

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 96 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 93 słabe
mocne
NOGI 124 słabe
mocne
WYMIĘ 109 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 99 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 91 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 92 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 98 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 120 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 101 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 119 limfatyczna
sucha
PĘCINA 113 miękka
spionowana
PIĘTKA 101 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 115 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 104 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 105 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 100 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 112 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 99 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 105 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 99 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 100 przystrzyki
czyste wymię