MANHATTAN

DE0948489826 / ur. 2014-02-05


OJCIEC MATKA
MANJANA
DE0942743800
NELLE ET
DE0974583359
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANITOBA
DE0936487481
ESPANIA
DE0940285735
NARR
DE0937795843
NELLI ET
DE0942010662


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
119 TRADYC. 2020 kwiecień 119 79

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
117 611 31 0.06 18 -0.04

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
98 100 95 101

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
108 105 96 101 103 111 102 98 112 107 116

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 98 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 100 słabe
mocne
NOGI 96 słabe
mocne
WYMIĘ 116 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 97 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 96 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 105 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 104 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 91 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 85 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 91 limfatyczna
sucha
PĘCINA 100 miękka
spionowana
PIĘTKA 102 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 114 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 106 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 86 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 100 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 101 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 98 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 107 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię