MAMMAEST

DE0949503418 / ur. 2014-06-06


OJCIEC MATKA
MAMMUT
DE0942325812
ESTHER
DE0944340404
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA
DE0935684041
FIONA
DE0939842627
IMPOSIUM
DE0935904510
ESMIREL
DE0941654056


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
117 TRADYC. 19-sie 97 3 117

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 843 17 -0.21 25 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
101 110 94 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
104 111 95 106 107 93 108 119 100 111 120

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 105 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 109 słabe
mocne
WYMIĘ 122 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 108 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 106 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 102 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 101 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 95 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 99 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 117 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 106 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 116 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 111 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 97 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 115 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 105 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię