MAMMAEST

DE0949503418 / ur. 2014-06-06


OJCIEC MATKA
MAMMUT
DE0942325812
ESTHER
DE0944340404
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA
DE0935684041
FIONA
DE0939842627
IMPOSIUM
DE0935904510
ESMIREL
DE0941654056


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
113 TRADYC. 2020 kwiecień 97 3 113 80

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
114 815 14 -0.23 24 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
101 109 94 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
100 112 95 102 104 88 104 118 101 109 116

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 108 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 104 słabe
mocne
NOGI 111 słabe
mocne
WYMIĘ 119 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 112 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 109 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 101 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 98 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 98 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 120 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 104 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 115 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 109 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 109 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 113 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 101 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 99 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 100 przystrzyki
czyste wymię