MAMMAEST

DE0949503418 / ur. 2014-06-06


OJCIEC MATKA
MAMMUT
DE0942325812
ESTHER
DE0944340404
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
MANDELA
DE0935684041
FIONA
DE0939842627
IMPOSIUM
DE0935904510
ESMIREL
DE0941654056


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
115 TRADYC. 19-gru 97 3 115 80

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
115 877 16 -0.24 25 -0.07

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
101 110 94 102

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
101 113 95 103 105 90 105 118 101 111 119

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 121 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 112 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 110 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 103 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 100 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 97 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 100 limfatyczna
sucha
PĘCINA 105 miękka
spionowana
PIĘTKA 121 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 116 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 110 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 110 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 96 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 114 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 102 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 100 przystrzyki
czyste wymię