INFERNO /SM/

DE0952976781 / ur. 2017-12-20


OJCIEC MATKA
IMPERATIV
DE0951041694
BARBARA
DE0950054537
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IMPRESSION
DE0942684556
URKE
DE0948308080
MILCHKOENIG
DE0946635730
BELINDA
DE0946408046


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
126 GENOM. 2020 sierpień 126

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
130 795 47 0.16 37 0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
115 112 113 109

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
100 93 103 102 100 101 99 119 98 104 116

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 95 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 94 słabe
mocne
NOGI 109 słabe
mocne
WYMIĘ 102 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 94 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 99 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 98 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 94 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 102 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 99 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 109 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 103 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 117 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 99 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 95 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 97 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 97 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 111 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 94 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 97 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 108 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 100 przystrzyki
czyste wymię