IMPOSSIBLE

DE0949778368 / ur. 2015-03-06


OJCIEC MATKA
IMPRESSION
DE0942684556
JANA
DE0940171538
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IMPOSIUM
DE0935904510
VRONI
DE0938105992
RUAP
DE0918105400
JULE
DE0935969414


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Powt. GZW
117 GENOM. 2020 kwiecień 91 9 117 75

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
118 301 27 0.18 24 0.17

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
87 85 87 96

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
111 100 111 112 116 101 115 95 98 96 119

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 112 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 110 słabe
mocne
NOGI 118 słabe
mocne
WYMIĘ 138 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 111 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 112 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 117 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 87 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 98 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 105 limfatyczna
sucha
PĘCINA 106 miękka
spionowana
PIĘTKA 106 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 101 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 122 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 122 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 120 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 94 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 123 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 115 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 112 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 101 przystrzyki
czyste wymię