IMMENS

DE0667162193 / ur. 2017-08-16


OJCIEC MATKA
IMPERATIV
DE0951041694
EVELIS 731
DE0666737779
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
IMPRESSION
DE0942684556
URKE
DE0948308080
POLAROID
DE0947470646
ESMERALDA 701
DE0666326955


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
133 GENOM. 2020 sierpień 133 64

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
130 751 55 0.28 31 0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
119 117 109 119

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
107 97 115 104 106 109 100 110 101 101 127

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 93 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 107 słabe
mocne
NOGI 113 słabe
mocne
WYMIĘ 93 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 92 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 93 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 98 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 100 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 100 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 103 limfatyczna
sucha
PĘCINA 111 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 109 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 86 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 104 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 88 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 95 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 116 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 85 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 96 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 95 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 95 przystrzyki
czyste wymię