HURAXDAX

DE0952976748 / ur. 2017-07-12


OJCIEC MATKA
HUGOBOSS
AT629905428
FENJA
DE0950979883
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA
DE0941688886
ERLE
AT059982222
INFORMANT
DE0942648025
FLORIDA
DE0948482637


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
Powt. GZW
126 GENOM. 2020 sierpień 126 61

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
125 1117 42 -0.05 30 -0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
104 102 109 99

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
104 115 110 99 105 96 100 103 100 113 124

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 109 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 96 słabe
mocne
NOGI 116 słabe
mocne
WYMIĘ 114 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 110 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 112 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 106 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 109 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 96 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 104 limfatyczna
sucha
PĘCINA 113 miękka
spionowana
PIĘTKA 112 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 110 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 113 krótkie
długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA 93 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 107 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 103 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 93 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 96 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 119 zewnętrzne
wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 113 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię