HERO /SM/

DE0951718923 / ur. 2016-06-06


OJCIEC MATKA
HURLY
DE0947424346
NELLE ET
DE0974583359
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HULKOR
DE0939373401
AFRA
DE0941366054
NARR
DE0937795843
NELLI ET
DE0942010662


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
Ind. Ogól.
135 GENOM. 18-sie 135

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
125 761 35 0.04 35 0.1

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
110 103 114 103

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
122 92 104 111 112 121 114 121 106 121 132

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 104 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 97 słabe
mocne
NOGI 110 słabe
mocne
WYMIĘ 111 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 107 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 101 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 101 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 82 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 102 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 107 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 103 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 105 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 103 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 110 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 101 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 111 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 105 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 96 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 99 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię