HEADMASTER

DE0948477907 / ur. 2013-09-07


OJCIEC MATKA
HUTERA
DE0941688886
KALIFOR
DE0944951274
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTMANN
DE0935247786
WANDERA
DE0938153976
RUMGO
AT168213272
KROKUS
DE0937034656


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
128 GENOM. 18-kwi 92.5 7.5 128

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
126 979 44 0.03 29 -0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
111 116 107 105

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
108 108 103 106 107 110 107 91 102 98 120

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 106 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 101 słabe
mocne
NOGI 104 słabe
mocne
WYMIĘ 108 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 108 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 107 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 104 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 99 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 100 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 93 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 92 limfatyczna
sucha
PĘCINA 102 miękka
spionowana
PIĘTKA 107 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 100 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 96 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 117 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 104 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 110 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 103 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 114 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 110 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 103 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 107 przystrzyki
czyste wymię