HAMAMELIS

DE0950348971 / ur. 2016-01-02


OJCIEC MATKA
HAMMERFEST
DE0948281110
LEONI
DE0946303987
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA
DE0941688886
BABETTE
DE0943392979
WILLE
DE0813516428
LAMAI
DE0942887783


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
132 GENOM. 18-sie 98.5 1.5 132

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
135 1090 54 0.11 43 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
109 112 99 112

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
101 107 111 92 105 96 90 119 108 106 125

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 96 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 106 słabe
mocne
NOGI 119 słabe
mocne
WYMIĘ 104 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 95 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 94 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 99 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 88 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 106 limfatyczna
sucha
PĘCINA 110 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 120 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 124 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 96 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 97 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 91 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 91 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 94 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 101 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 103 przystrzyki
czyste wymię