HAMAMELIS

DE0950348971 / ur. 2016-01-02


OJCIEC MATKA
HAMMERFEST
DE0948281110
LEONI
DE0946303987
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
HUTERA
DE0941688886
BABETTE
DE0943392979
WILLE
DE0813516428
LAMAI
DE0942887783


PARAMETRY OGÓLNE

GZW łączny indeks hodowlany
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
134 GENOM. 18-kwi 98.5 1.5 134

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych ( MW)
wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszczu
wyd. białka [kg]
% białka
135 1094 54 0.1 44 0.06

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)
przyrosty netto
zawartość mięsa w tuszy
klasa handlowa
110 113 99 114

CECHY FUNKCJONALNE

fitness
szybkość oddaw. Ml. (MBK)
wytrwałość laktacji (PERS)
zawartość kom. somatycznych (ZZ)
indeks długowieczności (ND)
płodność
zdrowotność wymienia
łatwość porod. - czyn. ojcow.
łatwość porod. - czyn. matecz.
żywotność cieląt
wart. ekolog.
103 108 112 92 106 98 90 118 109 109 126

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 97 mały
duży
UMIĘŚNIENIE 105 słabe
mocne
NOGI 116 słabe
mocne
WYMIĘ 104 niepożądane
pożądane
WYSOKOŚĆ KRZYŻU 96 niska
wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU 98 krótki
długi
SZEROKOŚĆ ZADU 99 wąski
szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS. 96 płytka
głęboka
USTAWIENIE ZADU 98 uniesiony
spadzisty
USTAW. STAWU SKOK. 86 pionowy
szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK. 101 limfatyczna
sucha
PĘCINA 109 miękka
spionowana
PIĘTKA 100 niska
wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM. 118 krótkie
długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM. 123 krótkie
długie
ZAWIESZENIE TYLNE WYMIENIA 98 niskie
wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE 95 słabe
mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA 91 głębokie
płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW 89 krótkie
długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW 95 cienkie
grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED. 95 zewnętrzne
wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH 100 na zewnątrz
do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA 102 przystrzyki
czyste wymię