JET RED

FR6510354571 / ur. 2014-01-04


OJCIEC MATKA
BAMA RED
US3006988837
GITANE
FR6506891684
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
DESTRY
US138122625
BRIT
US64777490
MR BURNS
CA100745543
BOTTLE
FR6503966887


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
Nr. Międz.
85 TRADYC. 2020 sierpień 100 100 85 FRAM006510354571

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
liczba córek
liczba obór
powtarzalność
-618 -7.2 0.26 -9.3 0.16 -25.8 254 183 0.77

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
89 104 102 103 99 105 81

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
porody normalne i łatwe [%]
Porod. Ind. CDN
Porod. CDN-J
87 96 96.81 104 J

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 108 mały
duży
TYP 104 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 105 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 106 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 106 niepożądana
pożądana
KRZYŻ 109 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 100 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 101 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 96 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 98 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 104 pionowe
podsiebne
RACICE 99 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 96 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 108 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 99 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 103 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 108 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 104 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 106 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 98 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 107 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 103 ordynarny
szlachetny