INGOLD

FR4949348981 / ur. 2013-07-29


OJCIEC MATKA
DADDY
US70119251
GLADY PA
FR4963778804
OJCIEC OJCA MATKA OJCA OJCIEC MATKI MATKA MATKI
OBSERVER
US65917481
RONELEE OUTSIDE DABB
US134644585
ALTAIOTA
US61898306
ESPACE P
FR4959455146

Wycena francuska buhaja ISU


PARAMETRY OGÓLNE

INDEKS PF
Rodzaj wyceny
Data wyceny
% rasy głównej
% HF
Ind. Ogól.
134 GENOM. 18-sie 100 100 134

CECHY PRODUKCYJNE

wyd. mleka [kg]
wyd. tłuszczu [kg]
% tłuszcz
wyd. białka [kg]
% białka
indeks prod. [kg]
powtarzalność
842 21.9 -0.16 25.8 -0.02 73.5 0.8

PODINDEKSY

PI produkcyjny
PI pokroju ogólny
PI ramy ciała
PI siły mleczności
PI nóg i racic
PI wymienia
PI płodności
115 127 113 114 113 127 112

CECHY FUNKCJONALNE

WH dla komórek somatycznych
WH dla przeżywalności
122 121

WARTOŚĆ HODOWLANA DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
KALIBER 112 mały
duży
TYP 121 niepożadany
pożądany
NOGI - RACICE 120 niepożądane
pożądane
WYMIĘ 121 niepożądane
pożądane
BUDOWA OGÓLNA 121 pożądana
niepożądana
KRZYŻ 117 niski
wysoki
GŁĘB. TUŁOWIA 105 płytka
głęboka
SZER. KL. PIERSIOWEJ 98 wąska
szeroka
USTAWIENIE ZADU 104 uniesiony
spadzisty
SZEROKOŚĆ ZADU 113 wąski
szeroki
UST. NÓG TYLNYCH 98 pionowe
podsiebne
RACICE 108 dł. przekątna
kr. przekątna
NOGI TYŁ 118 iksowate
równoległe
WYMIĘ ZAW. PRZ. 117 luźne
mocne
WYMIĘ ZAW. TYLNE 122 niskie
wysokie
WYMIĘ WIĘZADŁO 116 słebe
mocne
WYMIĘ POŁOŻENIE 119 niskie
wysokie
WYMIE SZEROKOŚĆ 118 wąskie
szerokie
USTAW. STRZYKÓW 125 szerokie
wąskie
DŁUG. STRZYKÓW 94 krótkie
długie
USTAW. STRZYKÓW - TYŁ 122 szerokie
wąskie
CHARAKTER ML. 117 ordynarny
szlachetny